Privacybeleid

Textielplatform.nl hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeert Textielplatform.nl je daarom over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt in de online community (‘Community’) van Textielplatform.nl.

De community is een online platform van Textielplatform.nl waarop textielkunstenaars elkaar kunnen ontmoeten. De community bestaat uit verschillende groepen. Sommige van deze groepen zijn voor iedereen toegankelijk. Maar er zijn ook groepen waarvoor je ‘toestemming’ moet krijgen om deel te nemen. Na aanmelding voor één van de groepen kun je informatie uitwisselen met de leden van de betreffende groep. Het doel van de community is dat textielkunstenaars XXX (inspireren, informatie delen, podium, etc).

Textielplatform.nl verwerkt jouw gegevens uitsluitend:
•    Om jouw registratie voor de community in orde te maken;
•    Om je toegang te geven tot de community, zodat je bijdragen (aanmaken van onderwerpen en de door jou gegeven reacties op aangemaakte onderwerpen) kunt plaatsen, corrigeren en verwijderen; en 
•    Voor gebruikersondersteuning en het beheer van de community, inclusief het afhandelen van vragen en klachten van gebruikers.

Registratie

Uitsluitend met jouw toestemming worden je persoonsgegevens verwerkt voor registratie tot de community.

Om je te kunnen registreren, verwerkt Textielplatform.nl jouw e-mailadres, wachtwoord en de door jou gekozen gebruikersnaam. Daarnaast wordt de datum en tijd waarop je je registreert door Textielplatform.nl vastgelegd en wordt de datum en tijd vastgelegd waarop je voor het laatst actief was. Textielplatform.nl legt daarnaast de jouw IP-adres vast. 

Uitsluitend de door jou gekozen gebruikersnaam en de bijdragen die je zelf plaatst, worden gepubliceerd in de community en zijn dan ook zichtbaar voor andere leden en/of bezoekers van de community-website. Je kunt zelf aangeven of jouw bijdrage zichtbaar is voor iedereen in de community. Of alleen voor je ‘volgers’.  

Groepen

Je kunt je, als lid van de community, aanmelden voor de verscheidene groepen van de community. De groep waar iemand lid van is, bepaalt de zichtbaarheid van de berichten en reacties.

De community heeft 2 verschillende soorten groepen:
1.    Openbare groepen: aangemaakte onderwerpen zijn voor iedereen zichtbaar, ook voor mensen die niet zijn ingelogd en zich niet hebben geregistreerd als lid van de community. Reacties op deze onderwerpen zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden van de community.
2.    Gesloten groepen: aangemaakte onderwerpen en reacties zijn alleen zichtbaar voor groepsleden. Lid worden van een gesloten groep kan alleen op uitnodiging van of na goedkeuring door een medewerker van Textielplatform.nl.

Doorplaatsing derden zonder toestemming

Jouw bijdrage op de community kan door andere leden op onbekende wijze verder verwerkt worden en naar eigen systemen gekopieerd worden. Indien andere leden berichten kopiëren voor eigen doeleinden, is Textielplatform.nl daarvoor niet aansprakelijk.

Geen identificeerbare informatie delen

Textielplatform.nl ontraadt je om identificeerbare informatie over jezelf te publiceren. Indien een lid identificeerbare informatie over zichzelf publiceert kan dit ongewenste gevolgen hebben. Om eventuele nadelige gevolgen van publicatie te voorkomen, kan Textielplatform.nl bijdragen waarin identificeerbare informatie wordt gepubliceerd over derden verwijderen.

Intrekken toestemming

Je kunt jouw toestemming voor de community te allen tijde weer intrekken. Indien je jouw toestemming wilt intrekken, kan dit op eenvoudige wijze via jouw profiel. Als je jouw toestemming intrekt voor de community, worden je gegevens, die nodig zijn voor jouw registratie tot en het verlenen van toegang tot de community, direct verwijderd. 

Textielplatform.nl bewaart de accountgegevens en content van een lid zo lang als hij/zij gebruik maakt van de online community. Bij inactieve accounts wordt de inhoud van uw bijdragen niet verwijderd maar voor vijf jaar geanonimiseerd. Reden van anonimiseren is dat het technisch niet altijd mogelijk is om geplaatste bijdragen compleet te verwijderen.

Toegang tot persoonsgegevens

De medewerkers van Textielplatform.nl, die als beheerders van de community toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van jouw persoonsgegevens. 

Vragen en klachten over privacy

De communitymanager/bestuurder van Textielplatform.nl houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG binnen Textielplatform.nl. Vragen over privacy kunnen per e-mail worden gesteld via (XXX).

Klachten

Klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunt per e-mail (XXX) indienen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 16 september 2022