Huisregels Textielplatform

Welkom op het Textielplatform!

Het Textielplatform vindt het belangrijk dat iedereen zich op het textielplatform prettig voelt en dat we op een beleefde manier met elkaar omgaan. Om een goede sfeer te creëren en te behouden hebben we daarom een aantal huisregels opgesteld over hoe we met elkaar willen omgaan. Deze huisregels gelden voor iedereen die gebruikt maakt van het platform. Lees daarom de huisregels goed door voordat je het platform gaat gebruiken.

Het Textielplatform behoudt het recht om deze regels op ieder moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen maken wij direct via de homepage van het platform bekend.

Heb je na het lezen van deze huisregels vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met een van de beheerders of groepsbeheerders.

Inhoud

 • Dit platform is speciaal om alles rondom textiele werkvormen met elkaar te delen. Richt je gesprekken daarom zoveel mogelijk op textiele werkvormen en alle zaken die hierbij komen kijken. Houdt het gesprek relevant, kritisch en aardig.
 • Plaatst elk bericht maar één keer. We verwijderen dubbele berichten zonder tegenbericht. • Luister goed naar elkaar om andermans vragen, meningen en kennis te begrijpen.
 • Voel je vrij om met respect voor de ander vragen te stellen, je mening te geven en kennis te delen.
 • Het citeren of kopiëren van materiaal afkomstig uit andere bronnen zoals websites en video’s is niet toegestaan zonder bronvermelding. Wij adviseren daarom om de link naar de oorspronkelijke bron op te nemen in je tekst.

Gedrag

 • We vinden het enorm belangrijk dat deelnemers elkaar en elkaars mening respecteren en dat iedereen op een nette en positieve manier met elkaar in gesprek gaat. Persoonlijke aanvallen of elkaar bewust kwetsen is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om kwetsende, agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, haatdragende, vulgaire, seksueel georiënteerde, obscene, racistische, discriminerende, misleidende of anderszins ongepaste bijdragen te plaatsen.
 • Het gebruik van scheld- en/of vloekwoorden is verboden.
 • Het is verboden om bijdragen te leveren en reacties te plaatsen over op dat moment scherpe maatschappelijke en politieke discussies.
 • Vind je dat iemand zich misdraagt? Neem dan contact op met een van de beheerders. Wij reageren zo snel mogelijk en spreken zo nodig de persoon in kwestie aan op zijn gedrag. Uiteraard monitoren wij ook actief de berichten op het platform.

Spam & Reclame

 • Het maken van directe of indirecte reclame op het platform of via gegevens die via het platform verkregen zijn is niet toegestaan. Twijfel je of jouw bericht is toegestaan? Neem dan eerst contact op met een groepsbeheerder.
 • Het is niet toegestaan om e-mailadressen te werven voor een promotiemailing van jouw bedrijf of organisatie. We stellen het niet op prijs wanneer je via het platform mensen vraagt om op jouw of iemand anders te stemmen in enige vorm van wedstrijd.

Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

 • Het is niet toegestaan artikelen, blogs, foto’s of andere materialen op de website te plaatsen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 • Het is niet toegestaan andermans naam aan te nemen, jezelf voor iemand anders uit te geven of een organisatie- of verenigingsnaam als gebruikersnaam te nemen.
 • Het is niet toegestaan namen, adressen, telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen (deelnemers of niet) te vermelden, te verspreiden of op een andere wijze openbaar te maken. Het is ook onverstandig om jouw eigen persoonlijke gegevens te delen.
 • Het is niet toegestaan om foto’s van anderen te plaatsen zonder hun toestemming.

Moderatie

 • De beheerders en groepsbeheerders hebben het recht om berichten die niet aan de regels voldoen weg te halen. Bij ernstig of meervoudig misbruik wordt de deelnemer van het platform verwijderd.
 • Houd je aan deze huisregels en natuurlijk aan de Nederlandse Wet. Volg in voorkomende gevallen de aanwijzingen op van de beheerders.
 • Zie je iets wat niet in lijn is met de huisregels of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met de beheerders of groepsbeheerders.
 • Heeft de groepsbeheerder in jouw ogen ten onterechte ingegrepen? Dan kun je een klacht in dienen bij het Textielplatform door een e-mail te sturen naar communities@textielplatform.nl.

Disclaimer

Het Textielplatform is niet verantwoordelijk voor de berichten die worden geplaatst en de reacties die worden gegeven. Dit is dan ook niet automatisch de mening van het Textielplatform. Zorg dat jouw virusscanner en firewall up to date zijn. Bij het downloaden van documenten is het Textielplatform niet verantwoordelijk voor eventuele virussen die in bestanden kunnen zitten. Zit er een virus in een bestand? Meld dit dan bij een van de beheerders. We halen het bestand dan zo snel mogelijk van de site.